2014 LYS-YGS ile kayıt yaptıracak öğrencilerimiz için Kayıt Duyurusu

 

Üniversitemize ÖSYM tarafından 2014 LYS veya YGS puanına göre yerleştirilecek öğrencilerin kesin kayıtları 01-05 Eylül 2014 tarihlerinde, 09:00-17:00 saatleri arasında A-Blok fuaye alanında yapılacaktır. Bölümlere göre kayıt günleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 

  KESİN KAYIT GÜNLERİNİN BÖLÜMLERE GÖRE DAĞILIMI için 

1 Eylül 2014 Tıp Fakültesi - Mimarlık Fakültesi
2 Eylül 2014 Hukuk Fakültesi - Güzel Sanatlar Fakültesi
3 Eylül 2014 Fen - Edebiyat Fakültesi - İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
4 Eylül 2014 Fen - Edebiyat Fakültesi - Mühendislik Fakültesi
5 Eylül 2014 Sağlık Yüksekokulu - Meslek Yüksekokulu

KESİN KAYITLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Lise diplomasının aslı ya da geçici mezuniyet belgesi,
 2. Nüfus cüzdanının iki yüzünün fotokopisi, Askerlik çağına gelmiş (1992 yılında veya daha önce doğanlar) erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak "bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına" dair belge,
 3. 6 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),
 4. ÖSYS yerleşme belgesi(internet çıktısı)
 5. 2014-2015 akademik yılının eğitim ücreti Muhasebe Onay formu (Muhasebe Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır. Tam burslu öğrencileri kapsamamaktadır.)
 6. Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu (Hemşirelik ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon) öğrencileri için, tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak sağlık yönünden kayıt olunmasına bir sakınca olmadığını gösteren “Heyet Raporu”.
 7. Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış "Öğrenci Bilgi Formu"

(Bu form kayıt günü kayıt alanında yer alan bilgisayarlarda doldurulacak ve formun çıktısı kayıt sırasında teslim edilecektir.)

Kesin Kayıt Formu İçin Tıklayınız.

 • Adayların kayıt için şahsen başvurması gereklidir.
 • Belgeler eksik ise kayıt yapılamaz.
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

Öğrenim ücreti aşağıdaki banka hesap numarasına yatırılmalıdır.

 

Hesap adı: İzmir Üniversitesi
Banka: FİNANSBANK İZMİR ŞUBESİ
Şube Kodu: 00350
Hesap numarası: 26341516

 

IBAN: TR82 0011 1000 0000 0026 3415 16

İNGİLİZCE YETERLİK VE İNGİLİZCE DÜZEY BELİRLEME SINAVLARI

 • Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Eylül Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavı (PINE1) öğretim dili kısmen (%30) ya da tamamen (%100) İngilizce olan programlara kayıt olacak öğrencilerden hazırlık eğitiminden muaf olacakları belirlemek için yapılır. İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (PLAT) ise yeterlik sınavında başarısız olup hazırlık eğitimi alacak öğrencilerin İngilizce bilgi düzeylerini belirlemek ve her bir öğrencinin uygun düzeye yerleştirilebilmesini sağlamak amacıyla yapılır.
 • Öğretim dili kısmen ya da tamamen İngilizce olan programlara kayıtlanan tüm öğrencilerimizin her iki sınava da girmelerini kesinlikle öneriyoruz. Hazırlıktan eğitiminden muaf olamayacağını düşünen ya da hazırlık eğitimi almaya istekli olan öğrencilerin İngilizce Düzey Belirleme Sınavına mutlaka girmelidirler. Sınava girmeyen öğrenciler hazırlık eğitimine başlangıç düzeyinden alınacaktır. Her iki sınavın da tekrarı ve/veya mazereti yoktur.
 • Öğretim dili tamamen (%100) Türkçe olan programlara kayıtlanan öğrencilerin PINE1 ve PLAT sınavlarına girmelerine gerek yoktur.
 • Öğretim dili tamamen (%100) Türkçe olan programlara kayıtlanan ve 1. sınıfta alınması zorunlu olan ING103 İngilizce I ve ING104 İngilizce II derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler için ayrı bir İngilizce Muafiyet Sınavı (EXPEX) yapılacaktır.

Önemli Anımsatmalar:

 1. Eylül Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavı (PINE1) 08-09 Eylül 2014 tarihlerinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09:30'da başlar.
 2. İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (PLAT16 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır. Sınav saat 09:30'da başlar.
 3. Öğretim dili Türkçe olan bölümler için İngilizce Muafiyet Sınavı (EXPEX) 09 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır. Sınav saat 10:00’da başlar.
 4. Sınavlara girecek öğrencilerin listeleri ve sınav salonları ilgili sınavdan 1 (bir) gün önce http://ydyo.izmir.edu.tr/ adresinde ve üniversitenin duyuru panolarında ilan edilecektir.
 5. Sınava girecek tüm öğrencilerin yanlarında İzmir Üniversitesi Öğrenci Kimliği ve/veya fotoğraflı resmi bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) getirmeleri zorunludur. Kimliği olmayan öğrenciler sınava alınmaz.

 

             
   İzmir Üniversitesi Hastanesi  İzmirsem  İztam  Doesef  İzmir  Study in İzmir
             
                   
  izmir universitesi
  İZMİR ÜNİVERSİTESİ - Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı
  : 0 232 246 49 49
  : 0 232 224 09 09
  Kuzey Yerleşkesi:Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular / İZMİR / TÜRKİYE
  Güney (Güzelyalı) Yerleşkesi:18 Sokak No.12 35290 Güzelyalı / İZMİR / TÜRKİYE
  : bilgi@izmir.edu.tr
   
  Facebook İzmir Üniversitesi
  Twitter İzmir Üniversitesi
   ECTS-Label-DS-2014-001 ECTS-Label-DS-2014-002 Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı