Text Size

PSY *** Sağlık Psikolojisi

Yazdır e-Posta

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

Ders Saati
(saat/hafta)

Uygulama
(saat/hafta)

Laboratuar
(saat/hafta)

İZÜ Kredisi

AKTS

Sağlık Psikolojisi

PSY

Bahar

3

0

0

3

6

Ön Koşullar

Yok

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Seviyesi

Lisans 

Öğretme Metodu

-Yüzyüze anlatım

-Powerpoint sunumları

-İnteraktif Katılım

Dersin Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. N. Ekrem Düzen

Dersi Veren(ler)

 Yrd. Doç. Dr. N. Ekrem Düzen

Dersin Asistanları

 Arş. Gör. Eren Korkmaz

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sağlık psikolojisi konu ve kuramlarına dair temel bilgiyi  ve sağlık-hastalık süreçlerinde rol oynayan psikolojik faktörleri öğretmektir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sağlık Psikolojisi dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler:

  1. Sağlık Psikolojisinin temel kavramlarını tanımlayabilecektir
  2. Sağlık Davranışını ve sağlık davranışını etkileyen psikolojik süreçleri açıklayabilecektir.
  3. Kronik hastalık sürecinde etkili olan psikolojik faktörleri ve süreçleri ifade edebilecektir.
  4. Sağlığın Geliştirilmesine yönelik sağlık psikolojisinin uygulama ve katkılarını bilecektir.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında sağlık psikoloji alanındaki temel konular öğretilmektedir. Sağlık psikolojisinde temel kavramlar, sağlık davranışı, sağlık davranışını etkileyen  inançlar, tutumlar gibi psikolojik süreçler,  Kronik hastalık sürecinde kabul, tedaviye uyum gibi psikolojik süreçler,  sağlığın geliştirilmesinde önleme ve müdahale çalışmaları konuları üzerinde durulacaktır.

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık-Okumalar

1

Sağlık Psikolojisine Giriş

Jane Ogden. Health Psychology.England: Open University Press, 2012. ( Part 1).

2

Halk Sağlığı ve Sağlık Düzeyi Göstergeleri

Zuhal Batlaş. Sağlık Psikolojisi: Halk Sağlığında Davranış Bilimleri. İstanbul:Remzi Kitabevi,2007. (Bölüm 1).

3

Sağlık ve Kültür

Zuhal Batlaş. Sağlık Psikolojisi: Halk Sağlığında Davranış Bilimleri. İstanbul:Remzi Kitabevi,2007. (Bölüm 4)

4

Sağlıkta Sosyal Belirleyiciler

Jane Ogden. Health Psychology.England: Open University Press, 2012. (Part1:2)

5

Sağlık Davranışına ilişkin Kuramlar

Jane Ogden. Health Psychology.England: Open University Press, 2012. ( Part2:3)

Zuhal Batlaş. Sağlık Psikolojisi: Halk Sağlığında Davranış Bilimleri. İstanbul:Remzi Kitabevi,2007. (Bölüm 2)

6

Sağlık Davranışına İlişkin Kuramlar

JaneOgden. Health Psychology.England: Open University Press, 2012. (Part2:3)

Zuhal Batlaş. Sağlık Psikolojisi: Halk Sağlığında Davranış Bilimleri. İstanbul:Remzi Kitabevi,2007. (Bölüm 2)

7

ARA SINAV

 8

 Bağımlılık Davranışı

 Jane Ogden. Health Psychology.England: Open University Press, 2012. (Part2:4)

Zuhal Batlaş. Sağlık Psikolojisi: Halk Sağlığında Davranış Bilimleri. İstanbul:Remzi Kitabevi,2007. (Bölüm 2: 47-55)

 9

 Beslenme Davranışı ve Fiziksel Aktivite

 Jane Ogden. Health Psychology.England: Open University Press, 2012. (Part2:5,6)

 10

 Kronik Hastalıklar I: Kanser ve AIDS

 Jane Ogden. Health Psychology.England: Open University Pres, 2012. (part4:14)

 11

Kronik Hastalıklar II:  Kalp-Damar Hastalıkları

 Jane Ogden. Health Psychology.England: Open University Press, 2012. (Part4:15)

 12

 Kronik Hastalıklar III: Obezite ve Diyabet

 Jane Ogden. Health Psychology.England: Open University Press, 2012. (Part4:15)

 13

Sağlığın Geliştirilmesinde Önleme Çalışmaları

 Jane Ogden. Health Psychology.England: Open University Press, 2012. (Part2:8)

Zuhal Batlaş. Sağlık Psikolojisi: Halk Sağlığında Davranış Bilimleri. İstanbul:Remzi Kitabevi,2007. (Bölüm 3ve 6)

14

Sağlığın Geliştirilmesinde  Müdahale Çalışmaları

Jane Ogden. Health Psychology.England: Open University Press, 2012. (Part2:8)

Zuhal Batlaş. Sağlık Psikolojisi: Halk Sağlığında Davranış Bilimleri. İstanbul:Remzi Kitabevi,2007. (Bölüm 3ve 6)

  KAYNAKLAR

Ders Kitabı / Diğer Kaynaklar

Ders Kitapları:

- Jane Ogden. Health Psychology.England: Open University Press, 2012.

- Zuhal Batlaş. Sağlık Psikolojisi: Halk Sağlığında Davranış Bilimleri. İstanbul:Remzi Kitabevi,2007.

Referanslar

Kitaplar:

- Ülgen H. Okyayuz (Ed.). Sağlık Psikolojisi:Giriş. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları (19), 1999.

-Linda Brannon, Jess Feist, John A. Updegraff. Health Psychology: An Introduction to Behavior and Health, Eight Edition. Belmont, USA: Wadsworth, 2010.

Dergiler:

- Bilimsel nitelikte sağlık psikolojisi makalelerinin yayınlandığı prestijli dergilerin tümü.

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl Çalışmaları

Sayısı

Nota Katkı Payı

Devam

Derse katılım

Laboratuar

Uygulama

Arazi çalışması

Derse özgü staj

Küçük sınavlar

Ödev

Sunum

Proje

Seminer

Ara Sınav

1

40

Final

1

60

Toplam

2

100

YARIYIL ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI

1

40

YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI

1

60

TOPLAM

2

100

DERS KATEGORİSİ

Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri

Uzmanlık/Alan Dersleri

Seçmeli Dersler

X

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

Program Yeterlikleri/Çıktıları

* Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Psikoloji alanındaki temel bilgilere sahip olmak

X

2

Psikoloji alanındaki yeni gelişmeleri takip edebilmek

X

3

Psikoloji eğitimi sırasında edinilen bilgileri uygulamada kullanabilmek

X

4

Bilgi edinmeye yönelik teknolojileri kullanabilmek

X

5

Alanda bilgi üretme yöntemlerini etkili bir şekilde kullanabilmek

X

6

Düşündüklerini aktarabilmek, eleştirebilmek ve tartışabilmek

X

7

Kültürlerarası ve bireylerarası benzerlik ve farklılıklara ilişkin farkındalığa sahip olmak ve farklılıklara saygı göstermek

X

8

Psikoloji mesleği ile ilgili ulusal ve uluslar arası yasaları, etik ilkeleri ve uygulamaları bilmek ve takip edebilmek

X

9

Kişisel gelişmeye açık yönlerinin farkında olmak ve kendini geliştirmeye yönelik davranışlarda bulunmak

X

10

Ulusal ve uluslararası güncel olayları izlemek ve bu olaylara psikoloji çerçevesinde bakabilmek

X

*1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek                                                                                                  

AKTS / ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü

Ders Süresi

15

3

45

Laboratuar

Uygulama

Derse Özgü Staj

Arazi Çalışması

Ders Dışı Çalışma Süresi

15

3

45

Sunum / Seminer Hazırlama

Proje

Ödev

Küçük sınav

Ara Sınav

1

25

25

Final

1

35

35

TOPLAM AKTS

150 saat/25=

6 AKTS