Text Size

FTR 121 Anatomi I

Yazdır e-Posta

 

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

Ders Saati
(saat/hafta)

Uygulama
(saat/hafta)

Laboratuar
(saat/hafta)

İZÜ Kredisi

AKTS

Anatomi I

FTR 121

Güz

4

4

0

6

6

Ön Koşullar

Yok

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Seviyesi

Lisans 

Öğretme Metodu

 

-Düz anlatım

-Uygulama

Dersin Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr.Funda AKSU

Dersi Veren(ler)

Yrd.Doç.Dr.Funda AKSU,Doç.Dr.Mete EDİZER, Prof.Dr.Candan ARMAN, Prof.Dr.Çiğdem İÇKE

Dersin Asistanları

-

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öncelikle kas-iskelet sistemi ve nöroanatomi olmak üzere bütün vücut sistemlerinin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesidir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Anatomi I dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler:

  1. anatomiye ait terminolojiyi kullanabilecek
  2. kas iskelet sistemini ve sinir sistemini görevleriyle tanımlayabilecek
  3. klinik çalışmalara zemin hazırlayacak anatomi bilgisi edinecek
  1. fizyoterapi değerlendirmesi yaparken insan vücudunda hareketlerin nasıl meydana geldiğini zihninde canlandırabilecek
  2. anormal anatomik yapıların normal anatomik yapılardan farklarını anlayabilecektir.

Dersin İçeriği

Bu derste Anatomi’ye giriş yapılacaktır. Hareket sistemi üzerinde durulacaktır. Terminoloji, kemikler hakkında genel bilgi, osteoloji, artroloji, spinal sinirler, periferik dolaşım, kaslar hakkında bilgi verilecektir.

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık-Okumalar

1

Anatomi’ye Giriş           

Terminoloji                 

Hareket sistemine giriş

Kemikler hakkında genel bilgi                        

Osteoloji 1

Uygulama 

Gökmen FG. Sistematik Anatomi. İzmir Güven Kitabevi ,2003

Arıncı K, Elhan A. Anatomi, Güneş Kitabevi, 1997

Yıldırım M, Topografik Anatomi, Nobel Tıp Kitabevi, 2000

2

Osteoloji 2

Uygulama 

Gökmen FG. Sistematik Anatomi. İzmir Güven Kitabevi ,2003

Arıncı K, Elhan A. Anatomi, Güneş Kitabevi, 1997

Yıldırım M, Topografik Anatomi, Nobel Tıp Kitabevi, 2000

3

Osteoloji 3

Uygulama

Gökmen FG. Sistematik Anatomi. İzmir Güven Kitabevi ,2003

Arıncı K, Elhan A. Anatomi, Güneş Kitabevi, 1997

Yıldırım M, Topografik Anatomi, Nobel Tıp Kitabevi, 2000

4

Osteoloji 4

Uygulama

Gökmen FG. Sistematik Anatomi. İzmir Güven Kitabevi ,2003

Arıncı K, Elhan A. Anatomi, Güneş Kitabevi, 1997

Yıldırım M, Topografik Anatomi, Nobel Tıp Kitabevi, 2000

5

Artroloji 1

Uygulama

Gökmen FG. Sistematik Anatomi. İzmir Güven Kitabevi ,2003

Arıncı K, Elhan A. Anatomi, Güneş Kitabevi, 1997

Yıldırım M, Topografik Anatomi, Nobel Tıp Kitabevi, 2000

6

Artroloji 2

Uygulama

Gökmen FG. Sistematik Anatomi. İzmir Güven Kitabevi ,2003

Arıncı K, Elhan A. Anatomi, Güneş Kitabevi, 1997

Yıldırım M, Topografik Anatomi, Nobel Tıp Kitabevi, 2000

7

Spinal Sinirler                 

I. Ara sınav (osteoloji uygulama)

Gökmen FG. Sistematik Anatomi. İzmir Güven Kitabevi ,2003

Arıncı K, Elhan A. Anatomi, Güneş Kitabevi, 1997

Yıldırım M, Topografik Anatomi, Nobel Tıp Kitabevi, 2000

8

Periferik dolaşım           

Kaslar hakkında genel bilgi

Gökmen FG. Sistematik Anatomi. İzmir Güven Kitabevi ,2003

Arıncı K, Elhan A. Anatomi, Güneş Kitabevi, 1997

Yıldırım M, Topografik Anatomi, Nobel Tıp Kitabevi, 2000

9

Myoloji 1                    

Periferik dolaşım ve Sinir1

Uygulama

Gökmen FG. Sistematik Anatomi. İzmir Güven Kitabevi ,2003

Arıncı K, Elhan A. Anatomi, Güneş Kitabevi, 1997

Yıldırım M, Topografik Anatomi, Nobel Tıp Kitabevi, 2000

10

Myoloji 2                        

Periferik dolaşım ve Sinir2

Uygulama             

Gökmen FG. Sistematik Anatomi. İzmir Güven Kitabevi ,2003

Arıncı K, Elhan A. Anatomi, Güneş Kitabevi, 1997

Yıldırım M, Topografik Anatomi, Nobel Tıp Kitabevi, 2000

11

Myoloji 3                        

Periferik dolaşım ve Sinir 3

Uygulama

Gökmen FG. Sistematik Anatomi. İzmir Güven Kitabevi ,2003

Arıncı K, Elhan A. Anatomi, Güneş Kitabevi, 1997

Yıldırım M, Topografik Anatomi, Nobel Tıp Kitabevi, 2000

12

Myoloji 4                            

Periferik dolaşım ve Sinir 4

Uygulama

II. Ara sınav

Gökmen FG. Sistematik Anatomi. İzmir Güven Kitabevi ,2003

Arıncı K, Elhan A. Anatomi, Güneş Kitabevi, 1997

Yıldırım M, Topografik Anatomi, Nobel Tıp Kitabevi, 2000

13

Myoloji 5                         

Periferik dolaşım ve Sinir5

Uygulama

Gökmen FG. Sistematik Anatomi. İzmir Güven Kitabevi ,2003

Arıncı K, Elhan A. Anatomi, Güneş Kitabevi, 1997

Yıldırım M, Topografik Anatomi, Nobel Tıp Kitabevi, 2000

14

Myoloji 6                     

Periferik dolaşım ve Sinir 6

Uygulama

Gökmen FG. Sistematik Anatomi. İzmir Güven Kitabevi ,2003

Arıncı K, Elhan A. Anatomi, Güneş Kitabevi, 1997

Yıldırım M, Topografik Anatomi, Nobel Tıp Kitabevi, 2000

KAYNAKLAR

Ders Kitabı / Diğer Kaynaklar

Ders Kitapları:

  1. Gökmen FG. Sistematik Anatomi. İzmir Güven Kitabevi ,2003
  2. Arıncı K, Elhan A. Anatomi, Güneş Kitabevi, 1997
  3. Yıldırım M, Topografik Anatomi, Nobel Tıp Kitabevi, 2000

Internet kaynakları: Konuyla ilgili tüm internet kaynakları

Referanslar

Kitaplar:

1. Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinically Oriented Anatomy, Sixth Edition. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2009

2. Snell RS: Clinical Anatomy for Medical Students, 6th ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2000

3. Wıllıams PL, Warwıck R. Gray’s Anatomy. 38.Ed. Edinburg. 1995

Internet kaynakları: Konuyla ilgili tüm internet kaynakları

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl Çalışmaları

Sayısı

Nota Katkı Payı

Devam

 

 

Derse katılım

 

 

Laboratuar

 

 

Uygulama

 

 

Arazi çalışması

 

 

Derse özgü staj

 

 

Küçük sınavlar

 

 

Ödev

 

 

Sunum

 

 

Proje

 

 

Seminer

 

 

Ara Sınav

2

40

Final

1

60

Toplam

3

100

 

YARIYIL ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI

 

40

YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI

 

60

TOPLAM

3

100

DERS KATEGORİSİ

Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri

 

Uzmanlık/Alan Dersleri

X

Seçmeli Dersler

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlikleri/Çıktıları

* Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.

 

 

 

 

X

2

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki güncel literatürü izleme, bilimsel bilgiye, bilginin doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip olmak.

 

 

 

 

X

3

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlamak, değerlendirmek,  analiz etmek ve bilgiyi paylaşmak.

X

 

 

 

 

4

Fizyoterapi, rehabilitasyon ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanmak.

X

 

 

 

 

5

Alanına özgü sorunları tanımlamak, araştırmalara ve kanıtlara dayalı, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm üretmek.

X

 

 

 

 

6

Fizyoterapi ve rehabilitasyon/toplum sağlığı ile ilişkili bir çalışmayı/projeyi bağımsız olarak yürütmek veya multidisipliner ekipte sorumluluk almak.

 

X

 

 

 

7

Bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirerek fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili verileri toplamak, yorumlamak, uygulamak ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapmak.

 

X

 

 

 

8

Yaşam boyu öğrenmeyi benimsemek, gelişime açık olmak.

X

 

 

 

 

9

Bilgiye etkin/hızlı ulaşma yollarına karar vermek ve uygulamak.

X

 

 

 

 

10

Fizyoterapi ve rehabilitasyonla ilgili kişi, kurumlarla ve farklı kültürlerle sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurmak.

 

X

 

 

 

11

İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak.

X

 

 

 

 

12

Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin, doğru ve güvenli şekilde belgelemek.

X

 

 

 

 

13

 Sağlıklı ve hasta bireyin fizyolojik yapısı, fonksiyonel kapasitesi ve fiziksel aktivite/egzersiz davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamak.

 

X

 

 

 

14

Birey, aile ve toplum sağlığına yönelik konularda yeterli bilince sahip olmak ve koruyucu/geliştirici fizyoterapi programları uygulamak.

X

 

 

 

 

15

Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve eğitim- uygulama-araştırma alanlarında mesleki etik kurallara uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olmak.

X

 

 

 

 

*1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek

AKTS / ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü

Ders Süresi

15

4

60

Laboratuar

 

 

 

Uygulama

15

4

60

Derse Özgü Staj

 

 

 

Arazi Çalışması

 

 

 

Ders Dışı Çalışma Süresi

10

1

10

Sunum / Seminer Hazırlama

 

 

 

Proje

 

 

 

Ödev

 

 

 

Küçük sınav

 

 

 

Ara Sınav

2

7

14

Final

1

10

10

TOPLAM AKTS

 

 

154 saat/25=6

 AKTS