Text Size

FTR 104 Elektroterapi I

Yazdır e-Posta

 

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

Ders Saati
(saat/hafta)

Uygulama
(saat/hafta)

Laboratuar
(saat/hafta)

İZÜ Kredisi

AKTS

Elektroterapi I

FTR 104

Bahar

2

2

0

3

4

Ön Koşullar

Yok

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Seviyesi

Lisans 

Öğretme Metodu

 

-Düz anlatım

-Uygulama

Dersin Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr.Özgür Bozan

Dersi Veren(ler)

Yrd.Doç.Dr.Özgür Bozan, Yrd.Doç.Dr.Serkan Bakırhan, Yrd.Doç.Dr.Hülya Tuna

Dersin Asistanları

Araş.Gör.Uzm.Fzt.Nuray Elibol

Dersin Amacı

Fizyoterapi ve rehabilitasyon programını destekleyecek elektroterapatik ajanların, uygulama şekillerinin ve problem çözümlerinin öğrenilmesidir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler:

1. fizyoterapide kullanacakları elektroterapi ajanlarına karar verebilecek

2.elektroterapi ajanlarının seçiminde vücut üzerindeki fizyolojik etkilerini açıklayabilecek

3.bu ajanların fizyoterapide farklı hastalıklardaki endikasyon ve kontraendikasyon mekanizmalarını tanımlayabilecek

4.fizyoterapist olarak elektroterapi ajanlarını kullanmak için gerekli teknik bilgi ve uygulama becerisini kazanacaklardır.

 

Dersin içeriği:

 Elektroterapiye giriş yapılacak, elektroterapiye genel bakış kazandırılacak, terminoloji verilecektir. Düz akım, düz akımın modifiye şekilleri, elektrik stimülasyonu, iyontoforezis, alçak frekanslı akımlar, yüksek voltajlı kesikli galvanik stimülasyon, russian akım, orta frekanslı akımlar, diadinamik akımlar, elektro-diagnoz testleri, elektrik stimülasyonu uygulamaları ve fonksiyonel elektrik stimülasyonu anlatılacaktır.

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık-Okumalar

1

Elektroterapiye giriş,

Genel bakış,

Terminoloji

Alain-Yvan Belanger “ Evidence-Based Electrotherapy”.Yakut E (Çeviri). Kanıta Dayalı Elektroterapi. Pelikan Yayınları, 2008.

Kitchen Sheila, Bazin Sarah “Electrotherapy Evidence-Based Practice” 11th Edition, 2002.

2

 

Düz akımlar, İyontoforezis

 

Alain-Yvan Belanger “ Evidence-Based Electrotherapy”.Yakut E (Çeviri). Kanıta Dayalı Elektroterapi. Pelikan Yayınları, 2008.

Kitchen Sheila, Bazin Sarah “Electrotherapy Evidence-Based Practice” 11th Edition, 2002.

3

Düz akımın modifiye şekilleri,

Elektrik stimülasyonu

 

Alain-Yvan Belanger “ Evidence-Based Electrotherapy”.Yakut E (Çeviri). Kanıta Dayalı Elektroterapi. Pelikan Yayınları, 2008.

Kitchen Sheila, Bazin Sarah “Electrotherapy Evidence-Based Practice” 11th Edition, 2002.

4

Alçak frekanslı akımlar, etkileri, endikasyonları, kontra-endikasyonları

Alain-Yvan Belanger “ Evidence-Based Electrotherapy”.Yakut E (Çeviri). Kanıta Dayalı Elektroterapi. Pelikan Yayınları, 2008.

Kitchen Sheila, Bazin Sarah “Electrotherapy Evidence-Based Practice” 11th Edition, 2002.

5

Yüksek voltajlı kesikli galvanik stimülasyon,

Russian akım, etkileri,endikasyonları, kontra-endikasyonları

Alain-Yvan Belanger “ Evidence-Based Electrotherapy”.Yakut E (Çeviri). Kanıta Dayalı Elektroterapi. Pelikan Yayınları, 2008.

Kitchen Sheila, Bazin Sarah “Electrotherapy Evidence-Based Practice” 11th Edition, 2002.

6

 

Genel uygulama

Alain-Yvan Belanger “ Evidence-Based Electrotherapy”.Yakut E (Çeviri). Kanıta Dayalı Elektroterapi. Pelikan Yayınları, 2008.

Kitchen Sheila, Bazin Sarah “Electrotherapy Evidence-Based Practice” 11th Edition, 2002.

7

 

I. ARA SINAV

 

 

8

Orta frekanslı akımlar, etkileri, endikasyonları, kontra-endikasyonları

Alain-Yvan Belanger “ Evidence-Based Electrotherapy”.Yakut E (Çeviri). Kanıta Dayalı Elektroterapi. Pelikan Yayınları, 2008.

Kitchen Sheila, Bazin Sarah “Electrotherapy Evidence-Based Practice” 11th Edition, 2002.

9

Diadinamik akımlar, etkileri, endikasyonları, kontra-endikasyonları

Alain-Yvan Belanger “ Evidence-Based Electrotherapy”.Yakut E (Çeviri). Kanıta Dayalı Elektroterapi. Pelikan Yayınları, 2008.

Kitchen Sheila, Bazin Sarah “Electrotherapy Evidence-Based Practice” 11th Edition, 2002.

10

 

Elektro-diagnoz testleri

Alain-Yvan Belanger “ Evidence-Based Electrotherapy”.Yakut E (Çeviri). Kanıta Dayalı Elektroterapi. Pelikan Yayınları, 2008.

Kitchen Sheila, Bazin Sarah “Electrotherapy Evidence-Based Practice” 11th Edition, 2002.

11

 

Elektrik stimülasyonu uygulamaları

Alain-Yvan Belanger “ Evidence-Based Electrotherapy”.Yakut E (Çeviri). Kanıta Dayalı Elektroterapi. Pelikan Yayınları, 2008.

Kitchen Sheila, Bazin Sarah “Electrotherapy Evidence-Based Practice” 11th Edition, 2002.

12

Fonksiyonel elektrik stimülasyonu (FES), etkileri, endikasyonları, kontra-endikasyonları

Alain-Yvan Belanger “ Evidence-Based Electrotherapy”.Yakut E (Çeviri). Kanıta Dayalı Elektroterapi. Pelikan Yayınları, 2008.

Kitchen Sheila, Bazin Sarah “Electrotherapy Evidence-Based Practice” 11th Edition, 2002.

13

Fonksiyonel elektrik stimülasyonu (FES), etkileri, endikasyonları, kontra-endikasyonları

Alain-Yvan Belanger “ Evidence-Based Electrotherapy”.Yakut E (Çeviri). Kanıta Dayalı Elektroterapi. Pelikan Yayınları, 2008.

Kitchen Sheila, Bazin Sarah “Electrotherapy Evidence-Based Practice” 11th Edition, 2002.

14

 

Genel uygulama

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı / Diğer Kaynaklar

Ders Kitapları:

-          Hecox, B, Mehreteab, TA, Weisberg, J, editors, “Physical Agents: A Comprehensive Text for Physical Therapists”. Appleton &Lange; 1994

-          Reed A, Low J, Editors, Electrotherapy Explained: Princeples and Practice.3 rd Ed, Butterworth Heinemann; 2000

-          Cameron MH, editor, Physical Agents in Rehabilitation:from research to practice. 2 nd Ed, Saunders;2003

Internet kaynakları: Konuyla ilgili tüm internet kaynakları

Referanslar

Ders Kitapları:

-          Alain-Yvan Belanger “ Evidence-Based Electrotherapy”.Yakut E (Çeviri). Kanıta Dayalı Elektroterapi. Pelikan Yayınları, 2008.

-          Kitchen Sheila, Bazin Sarah “Electrotherapy Evidence-Based Practice” 11th Edition, 2002.

Internet kaynakları: Konuyla ilgili tüm internet kaynakları

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl Çalışmaları

Sayısı

Nota Katkı Payı

Devam

 

 

Derse katılım

 

 

Laboratuar

 

 

Uygulama

 

 

Arazi çalışması

 

 

Derse özgü staj

 

 

Küçük sınavlar

 

 

Ödev

 

 

Sunum

 

 

Proje

 

 

Seminer

 

 

Ara Sınav

1

40

Final

1

60

Toplam

2

100

 

YARIYIL ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI

 

40

YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI

 

60

TOPLAM

2

100

DERS KATEGORİSİ

Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri

X

Uzmanlık/Alan Dersleri

                    

Seçmeli Dersler

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlikleri/Çıktıları

* Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.

 

 

 

 

X

2

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki güncel literatürü izleme, bilimsel bilgiye, bilginin doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip olmak.

 

 

 

 

X

3

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlamak, değerlendirmek,  analiz etmek ve bilgiyi paylaşmak.

 

 

 

X

 

4

Fizyoterapi, rehabilitasyon ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanmak.

 

 

 

X

 

5

Alanına özgü sorunları tanımlamak, araştırmalara ve kanıtlara dayalı, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm üretmek.

 

 

 

X

 

6

Fizyoterapi ve rehabilitasyon/toplum sağlığı ile ilişkili bir çalışmayı/projeyi bağımsız olarak yürütmek veya multidisipliner ekipte sorumluluk almak.

 

 

X

 

 

7

Bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirerek fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili verileri toplamak, yorumlamak, uygulamak ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapmak.

 

 

X

 

 

8

Yaşam boyu öğrenmeyi benimsemek, gelişime açık olmak.

 

 

X

 

 

9

Bilgiye etkin/hızlı ulaşma yollarına karar vermek ve uygulamak.

 

 

X

 

 

10

 Fizyoterapi ve rehabilitasyonla ilgili kişi, kurumlarla ve farklı kültürlerle sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurmak.

 

X

 

 

 

11

İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak.

 

X

 

 

 

12

Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin, doğru ve güvenli şekilde belgelemek.

 

 

 

X

 

13

Sağlıklı ve hasta bireyin fizyolojik yapısı, fonksiyonel kapasitesi ve fiziksel aktivite/egzersiz davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamak.

 

 

 

X

 

14

Birey, aile ve toplum sağlığına yönelik konularda yeterli bilince sahip olmak ve koruyucu/geliştirici fizyoterapi programları uygulamak.

 

 

 

X

 

15

Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve eğitim- uygulama-araştırma alanlarında mesleki etik kurallara uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olmak.

 

 

 

X

 

*1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek

AKTS / ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü

Ders Süresi

15

2

30

Laboratuar

 

 

 

Uygulama

15

2

30

Derse Özgü Staj

 

 

 

Arazi Çalışması

 

 

 

Ders Dışı Çalışma Süresi

15

1

15

Sunum / Seminer Hazırlama

 

 

 

Proje

 

 

 

Ödev

 

 

 

Küçük sınav

 

 

 

Ara Sınav

1

15

15

Final

1

20

20

TOPLAM AKTS

 

 

110 saat/25=4

 AKTS