Text Size

HEM 451 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

Ders Saati
(saat/hafta)

Uygulama
(saat/hafta)

Laboratuar
(saat/hafta)

İZÜ Kredisi

AKTS

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HEM 451

Güz

5

16

0

13

14

 

Ön Koşullar

-

 

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Seviyesi

Lisans 

Öğretme Metodu

-Düz anlatım,

-Öğrenci sunumları,

-Ödevler,

-Soru cevap

-Klinik uygulamalar

Dersin Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Emine ÇAKIRCALI

Dersi Veren(ler)

Yrd. Doç. Dr. Emine ÇAKIRCALI

Dersin Asistanları

-

Dersin Amacı

Öğrencilere; psikiyatri hemşireliğinin temel uygulama becerisini; ruh sağlığı ile ilgili hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyonu hakkında bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

 

HEM 451 dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler

1.Bireylerin ruhsal gereksinimleri doğrultusunda uygun olan hemşirelik girişimlerini planlayabilecek,

2.Hasta ve ailesine ihtiyaç duyduğu psikiyatrik bakımı verebilmek için bakımın temel bilimsel ilkelerini ve bu ilkelerden yararlanarak vereceği hasta bakımında istendik davranışları geliştirebilecek,

3.Öğrendiği teknikleri entegre edebilecek

4.Hastanın olası psikiyatrik sorunlarını, sorunlara yönelik önleyici ve çözümleyici doğru hemşirelik girişimlerini uygulayabilecek,

5.Mental sağlığın bozulması durumunda hastalıkların tedavi ve rehabilitasyonunu yürütebilecek bilgi ve beceriye sahip olabilecek.

Dersin İçeriği

Bu derste; Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine giriş, tarihsel ve güncel bakış,  Madde bağımlılığı, tedavi yöntemleri ve hemşirelik yaklaşımı, Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri ve hemşirelik yaklaşımı, Ülkemizde ruh sağlığı ve hastalıkları, Psikiyatride tanı kriterleri, Cinsel uyum sorunları ve hemşirelik yaklaşımı, Uyku bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı, Anksiyete bozuklukları, tedavisi ve hemşirelik yaklaşımı, Psikoz tedavisi ve hemşirelik yaklaşımı, Kişilik bozuklukları, tedavisi ve hemşirelik yaklaşımı, Duygu durum bozuklukları, tedavisi ve hemşirelik yaklaşımı, Çocuk istismarı ve ihmalinde hemşirelik yaklaşımı, Psikolojik görüşme, Stres ve stresle başa çıkma, Empati kurma, Organik beyin sendromu, tedavisi ve hemşirelik yaklaşımı, Psikiyatride takım çalışması, Psikiyatride acil durumlar, Psikiyatride ekip ve ekip çalışması, Sosyal izolasyon, Çeşitli terapiler, Psikiyatri hemşireliğinin rol ve sorumlulukları, Ruh sağlığı hemşireliğinde rehabilitasyon, Psikiyatride etik konular üzerine durulur.

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

ŞMALARI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık-Okumalar

1

Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri ve Hemşirelik

Türkiye’de Ruh Sağlığı Hizmetleri ve Hastalıkları

-ÖZTÜRK, M.O. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları 7. Basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1997.

-SAYIL, I. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, Antıp A.Ş. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınlar, No:12, Ankara, 1996

-KÖROĞLU, E. DSM IV Tanı Ölçütleri, Medikomat Basım ve Yayın, Ankara, 1994.

2

Tanı Kriterleri

Anksiyete Bozuklukları

-ÖZTÜRK, M.O. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları 7. Basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1997.

-SAYIL, I. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, Antıp A.Ş. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınlar, No:12, Ankara, 1996

-KÖROĞLU, E. DSM IV Tanı Ölçütleri, Medikomat Basım ve Yayın, Ankara, 1994.

3

Anksiyete Bozukluklarında Tedavi Yöntemleri

Sıvı Elektrolit-Dengesi

-ÖZTÜRK, M.O. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları 7. Basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1997.

-SAYIL, I. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, Antıp A.Ş. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınlar, No:12, Ankara, 1996

-KÖROĞLU, E. DSM IV Tanı Ölçütleri, Medikomat Basım ve Yayın, Ankara, 1994.

4

Danışma ve Rehberlik

Organik Beyin Sendromları

Öfke-Öfke Kontrolü

Stres ve Stresle Baş Etme

Empati

-ÖZTÜRK, M.O. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları 7. Basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1997.

-SAYIL, I. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, Antıp A.Ş. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınlar, No:12, Ankara, 1996

-KÖROĞLU, E. DSM IV Tanı Ölçütleri, Medikomat Basım ve Yayın, Ankara, 1994.

5

Madde Bağımlılığı

Organik Beyin Sendromlarında Tedavi Yöntemleri

-ÖZTÜRK, M.O. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları 7. Basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1997.

-SAYIL, I. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, Antıp A.Ş. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınlar, No:12, Ankara, 1996

-KÖROĞLU, E. DSM IV Tanı Ölçütleri, Medikomat Basım ve Yayın, Ankara, 1994.

6

I.ARA SINAV

 

7

Organik Beyin Sendromlarında Tedavi Yöntemleri

Psikozlar

Psikozlarda Tedavi Yöntemleri

-ÖZTÜRK, M.O. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları 7. Basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1997.

-SAYIL, I. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, Antıp A.Ş. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınlar, No:12, Ankara, 1996

-KÖROĞLU, E. DSM IV Tanı Ölçütleri, Medikomat Basım ve Yayın, Ankara, 1994.

8

Gözlem ve Kayıt

Kişilik Bozuklukları

-ÖZTÜRK, M.O. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları 7. Basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1997.

-SAYIL, I. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, Antıp A.Ş. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınlar, No:12, Ankara, 1996

-KÖROĞLU, E. DSM IV Tanı Ölçütleri, Medikomat Basım ve Yayın, Ankara, 1994.

9

Duygulanım Bozuklukları ve duygulanım Bozukluklarında Tedavi

-ÖZTÜRK, M.O. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları 7. Basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1997.

-SAYIL, I. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, Antıp A.Ş. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınlar, No:12, Ankara, 1996

-KÖROĞLU, E. DSM IV Tanı Ölçütleri, Medikomat Basım ve Yayın, Ankara, 1994.

10

Psikiyatride Ekip ve Ekip Çalışması

Çocuk İstismarı ve İhmalinde Ruh Sağlığı Hemşireliği

-ÖZTÜRK, M.O. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları 7. Basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1997.

-SAYIL, I. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, Antıp A.Ş. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınlar, No:12, Ankara, 1996

-KÖROĞLU, E. DSM IV Tanı Ölçütleri, Medikomat Basım ve Yayın, Ankara, 1994.

11

II.ARA SINAV

 

12

Cinsel Uyum Sorunları

-ÖZTÜRK, M.O. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları 7. Basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1997.

-SAYIL, I. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, Antıp A.Ş. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınlar, No:12, Ankara, 1996

-KÖROĞLU, E. DSM IV Tanı Ölçütleri, Medikomat Basım ve Yayın, Ankara, 1994.

13

Psikiyatride Acil Durumlar

-ÖZTÜRK, M.O. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları 7. Basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1997.

-SAYIL, I. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, Antıp A.Ş. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınlar, No:12, Ankara, 1996

-KÖROĞLU, E. DSM IV Tanı Ölçütleri, Medikomat Basım ve Yayın, Ankara, 1994.

14

Uğraşı Terapisi

-ÖZTÜRK, M.O. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları 7. Basım, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1997.

-SAYIL, I. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, Antıp A.Ş. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınlar, No:12, Ankara, 1996

-KÖROĞLU, E. DSM IV Tanı Ölçütleri, Medikomat Basım ve Yayın, Ankara, 1994.

KAYNAKLAR

Ders Kitabı / Diğer Kaynaklar

Ders Kitapları:

1.ÖZTÜRK, M.O. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları 7. Basım,Hekimler Yayın Birliği, Ankara,1997

2.SAYIL, I. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, Antıp A.Ş. Tıp Kitapları ve Bilimsel Yayınlar, No:12, Ankara, 1996

3.DOĞAN, O. Ruhsal Bozuklukların Epidemiyolojisi, Dilek Matbaası, Sivas, 1995

4.KÖROĞLU, E. DSM IV Tanı Ölçütleri, Medikomat Basım ve Yayın, Ankara, 1994

5.KNEİSL C. R., WİLSON H. S., TRİGOBOFF E.. Contemporary Psychiatric-Mental Health Nursing. Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey, 2004, pp. 217-

Referanslar

Kitaplar:

1.IŞIK, E. Şizofreni, 2. Baskı, Kent Matbaacılık, Ankara, 1997

2.IŞIK, E. Nevrozlar, Kent Matbaa, Ankara, 1996

3.DÖKMEN, Ü. Sosyometri ve Psikodrama, Örünç Ofset, İstanbul, 1995

4.YÜKSEL, N., KÖROĞLU, E. Klinik Uygulamalı Psikofarmakoloji, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1991

5.EROL, N., KILIÇ, C., ULUSOY, M. Ve ark. Türkiye Ruh Sağlığı Profili Raporu, Eksen Tanıtım Ltd. Şti, Ankara, 1998

Süreli Yayınlar:

1.Psikiyatrik ve Nörolojik Bilimler Dergisi

2.Düşünen Adam

3.Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yayını

4.Sağlık ve Toplum

5.Psikiyatri Hemşireliği Dergisi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl Çalışmaları

Sayısı

Nota Katkı Payı

Devam

 

 

Derse katılım

 

 

Laboratuar

 

 

Uygulama

1

20

Arazi çalışması

 

 

Derse özgü staj

 

 

Küçük sınavlar

 

 

Ödev

 

 

Sunum

 

 

Proje

 

 

Seminer

1

10

Ara Sınav

2

40

Final

1

30

Toplam

5

100

 

YARIYIL ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI

 

70

YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI

 

30

TOPLAM

100

DERS KATALOGU

Ders Kategorisi

 

Temel Meslek Dersleri

 

Uzmanlık/Alan Dersleri

X

Seçmeli Dersler

 

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlikleri/Çıktıları

* Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak

 

 

 

 

X

2

Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlamak ve değerlendirmek, sorunları tanımlamak, analiz etmek, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirmek, bilgiyi paylaşmak, ekip çalışması yapmak

 

 

 

 

X

3

Sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilmek

 

 

 

 

X

4

Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirmek/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapmak

 

 

 

 

X

5

Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini göstermek, gelişime açık olmak ve bu davranışı devam ettirmek

 

 

 

 

X

6

Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşmak

 

 

 

 

X

7

Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgelemek/ doğru ve etkili kayıt tutmak

 

 

 

 

X

8

İngilizce uluslararası kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek ve bilgi birikimini güncel tutabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik literatürü takip edebilmek

 

 

 

 

X

9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yenileyebilmek

 

 

 

 

X

10

Sağlık alanı ile ilgili verileri toplamak, yorumlamak, uygulamak ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapmak ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmek

 

 

 

 

X

11

Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde birey, toplum, çevreyi korumak, sağlıklı yaşam davranışları ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, uygulamak

 

 

 

 

X

12

Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliklere, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranmak

 

 

 

 

X

13

Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına, hemşirelik bölümü öğrencilerine rol model olmak ve topluma örnek olmak

 

 

 

 

X

14

Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilmek; kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olmak

 

 

 

 

X

15

Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğini değerlendirebilmek, güncel literatürü izlemek ve uygulayabilmek, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme bilgisine sahip olmak

 

 

 

 

X

*1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü

Ders Süresi

15

5

75

Laboratuar

 

 

 

Uygulama

15

16

240

Derse Özgü Staj

 

 

 

Arazi Çalışması

 

 

 

Ders Dışı Çalışma Süresi

15

1

15

Sunum / Seminer Hazırlama

1

5

5

Proje

 

 

 

Ödev

 

 

 

Küçük sınav

 

 

 

Ara Sınav

2

5

10

Final

1

10

10

TOPLAM AKTS

 

 

355 SAAT/25=14 AKTS