• İÇ MİMAR
    İÇ MİMAR İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programının genel amacı, bu alanda kaydedilen bilimsel ve mesleki gelişmelere duyarlı, ulusal ve uluslararası platformlarda gerçekleştirilen araştırma ve uygulamaları anlayabilen ve yorumlayabilen, bu alanlarda çalışmalar yapabilen meslek mensuplarını (İç Mimarları) yetiştirmektir.
  • MİMAR
    MİMAR Mimarlık alanında kaydedilen bilimsel ve mesleki gelişmelere duyarlı, ulusal ve uluslararası platformlarda gerçekleştirilen araştırma ve uygulamaları anlayabilen ve yorumlayabilen, bu alanda çalışmalar yapabilen meslek mensuplarını(mimarları) yetiştirmektir.

Haberler ve Duyurular

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Lisans Programı’nın genel amacı; Mimarlık alanında kaydedilen bilimsel ve mesleki gelişmelere duyarlı, ulusal ve uluslararası platformlarda gerçekleştirilen araştırma ve uygulamaları anlayabilen ve yorumlayabilen, bu alanda çalışmalar yapabilen meslek mensuplarını(mimarları) yetiştirmektir. Bu genel amaç doğrultusunda özet olarak değinilecek alt amaçlar; öğrencinin mesleki uygulama yapabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması; bilgi toplama, analiz ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımlarının öğretilmesi, bu çalışmalar sırasında kullanacağı çağdaş araç ve gereçlerle tanıştırılması şeklinde sıralanabilir.

Söz konusu lisans programının omurgasını, birinci yıl ve birinci dönemden başlayarak, ardışık bir dizi içinde kompleksite düzeylerinin giderek arttığı ve sekizinci yarıyıldaki diploma projesi ile tamamlandığı, tasarım dersleri oluşturmaktadır. Tasarım grubu dersler kadar süreklilik arz etmemekle birlikte, birden fazla yarıyıl süresince devam eden ders grupları, mimarlık ve sanat tarihi, yapı ve konstrüksiyon sistemleri, yapı malzemesi, çevre kontrolü, insan ve çevre ilişkileri, araştırma yöntemleri, sosyal ve etik sorumluluk, presentasyon ve kominikasyon araç ve teknikleri, proje ve şantiye organizasyonu ve yönetimi olarak özetlenebilir. Yarıyıllara göre ekteki ders dağılımında gözlenebileceği gibi, bu dersler, her dönemde yer alan tasarım derslerinin gereklerine göre yine ardışık bir sıra içinde dağıtılmıştır.

Mimari Lisans Programını oluşturan dersler, zorunlu, zorunlu seçmeli ve seçmeli olmak üzere başlıca üç grupta mütala edilmiştir. Yine ekteki gibi programda gözlenebileceği gibi bu dersler, tasarım derslerinin gereklerine göre ardışık bir dizi içinde yapılandırılmış ve dağıtılmıştır. Öğrenci, Mimarlık formasyonu elde edebilmek için total olarak 179 kredilik ders tamamlamak durumundadır. Bu total kredi miktarının yaklaşık olarak %35’i tasarım grubu, %25’i yapı grubu ve geriye kalan %40’ı da diğer ders ve ders gruplarından oluşmaktadır.

izmir universitesi yok study-in-izmir izmi-logo izmirfx
Facebook İzmir Üniversitesi
Twitter İzmir Üniversitesi
ECTS-Label-DS-2014 Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı