18 Nisan 2014
tr en
new-myo-bilgisayar-program.jpg
MYO Bilgisayar Programcılığı Programı
Bilgisayar Programcılığı MYO Programı, bilgi teknolojileri konusunda endüstrinin ihtiyacı olan ara eleman yetiştirmeyi amaçlar. Böyle bir programla endüstrinin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım projelerinde çalışabilecek, gerektiğinde araştırma-geliştirme yapabilecek kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Programda başlıca, donanım, sistem ve bilgisayar ağları ve yazılım mühendisliği konularına önem verilmiştir. Bu programdan mezun olan kişiler, endüstrinin ihtiyacı olan bilgi teknolojileri konusunda donanım ve yazılım geliştirecek özelliklerle donanmış olarak ülkemiz işgücüne katkıda bulunacaklardır.

İlk yılda öğrenciler, donanım, algoritma ve teorik konularda dersler, daha sonra bilgisayar ağları, bilgisayar mimarisi, ağ programlama gibi dersler alarak sistem ve bilgisayar ağları konularında gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olacaklardır. Ayrıca, endüstriyel süreçler konusunda kalite kontrol ve işletme yönetimi dersleri de alarak bilgi sahibi de olacaklardır. Program amaçlarının ne ölçüde başarılı olduğunu izleyebilmek amacıyla

 

— Öğrencilerin hazırlayacağı seminer ve dönem çalışmaları,

— Endüstri ve işletmelerde yapılacak staj çalışmaları,

— Öğrenci bitirme tezleri

 

gibi yararlı ve yol gösterici bilgiler sağlayacaktır. Ayrıca öğrencilerin mezuniyet sonrası mesleki çalışma ortamlarındaki uyum ve başarı düzeyleri de programın gelecekteki yapısının belirlenmesinde yardımcı olacaktır.

 

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar(ders, kredi sayısı, staj vb)

Bilgisayar Programcılığı MYO Programına kaydolan öğrenciler, programdan mezun olabilmek için öngörülen müfredatta toplam 89,5 (125 AKTS) kredi saatlik 33 ders yer alacaktır. Bunlara ek olarak, lisans programının 2. yılında meslekleri ile ilgili 30 günlük Meslek Stajı’nı başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenciler ayrıca son sınıfta birer bitirme tezi yapmak ve başarı ile savunmak zorundadırlar.

  sol-dump
ogrenci-bilgi-sistemi-b
001-ECTS-CATALOGUE
izmir-universitesi-video2
v1-360-b
  DEKVA
izmir-universitesi-logo
Geri Dön

Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı - İZMİR ÜNİVERSİTESİ © 2007 - 2014