27 Şubat 2015
tr en

Haber Arama

Bütünleme sınavları hakkında açıklamalar PDF Yazdır e-Posta

Bütünleme sınavları hakkında YÖK Genel Kurulu tarafından alınan karar tüm yönleriyle değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıdaki açıklamaların yapılması kararlaştırılmıştır:

Bütünleme sınavları final sınavına girme hakkı kazanıp giremeyen veya girdiği halde başarısız olan öğrenciler için final sınavı notu yerine geçmek üzere yapılacaktır. Devamsızlık yüzünden kalan öğrencilerin bütünleme sınavı hakkı yoktur. 2011-2012 güz, bahar ve yaz dönemlerinde FF, FD veya KK notu alınan dersler için bütünleme sınavı yapılacaktır. Dolayısıyla bir öğrenci 2011-2012 güz, bahar veya yaz döneminde almadığı bir dersten dolayı bütünleme sınavına giremez.

YÖK, 2012-2013 Akademik Yılı dersleri başlayıncaya kadar tamamlanması kaydıyla güz ve bahar dönemi bütünleme sınavlarının ne zaman yapılacağını Üniversite Senatoları'na bırakmıştır.
Öğrencilerimizin bütünleme sınavlarına hazırlanması için ayrıca süre verilmesi gerekmektedir. Bazı bölümlerimizdeki zorunlu yaz stajları da düşünüldüğünde, yaz okulunun bütünleme sınav sonuçlarının tamamının açıklanmasından sonrasına ertelenmesine takvim darlığı yüzünden imkan yoktur.
Final sınavı yapılan tüm dersler için bütünleme sınavı yapılması zorunludur. Yaz okulu ise öğrencinin isteğine bağlıdır.
Bütünleme sınav notu, final sınav notu yerine geçecektir. İzmir Üniversitesi lisans eğitim öğretim yönetmeliğine göre sene içinde alınan notların ders notuna katkısı %40'tan az olamaz. Bu durumda final notunun, dolayısıyla bütünleme notunun harf notuna etkisi en fazla %60 olabilir.
Ara sınav notu yüksek, final sınav notu düşük öğrenciler için bütünleme sınavı önemli bir fırsattır. Ancak ara sınava girmemiş veya ara sınavdan düşük not almış öğrenciler için bütünleme sınavıyla geçme ihtimali düşük olacaktır.

2011-2012 öğretim yılında FF, FD veya KK notu alınan her dersten dolayı öğrencilerimizin, yaz okuluna gelsin veya gelmesin, bütünleme hakkı vardır.

Başarısız olduğu dersten yaz okuluna gelen öğrenci, yaz okulunda da başarısız olduğu takdirde yaz okulu sonunda bütünleme sınav hakkını kullanacaktır. Bütünleme notu yaz okulu final notu yerine geçecektir.

Yaz okuluna gelmeyen öğrenci, güz veya bahar döneminde başarısız olduğu dersten dolayı bütünleme hakkına sahip olacaktır. Bütünleme notu dersi aldığı dönemin final notu yerine geçecektir.

Bütünleme sınavlarına girmek için ilan edilecek süre içinde sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Sınav listelerinin hazırlanabilmesi için başvuru zorunludur.
Bu bilgilerin ışığında öğrencilerimiz, isterlerse 28.06.2012 günü saat 17:00'ye kadar daha önce kayıt yaptırdıkları yaz okulu derslerinden çekilebilirler veya açılmış olan başka yaz okulu derslerine kayıt yaptırabilirler. Dersten çekilenler nedeniyle kayıtlı öğrenci sayısının beşin altına düşmesi halinde ders kapatılır. Kapatılan yaz okulu dersleri 29.06.2012 günü ilan edilecektir.
Konuya ilişkin diğer ayrıntılar ve bütünleme sınav takvimi belli oldukça duyurulacaktır.
izmir-universitesi-logo
Geri Dön

Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı - İZMİR ÜNİVERSİTESİ © 2007 - 2015