02 Mart 2015
tr en
İzmir Üniversitesi 2011-2012 Bahar Yatay Geçiş Kontenjanları PDF Yazdır e-Posta

2011-2012 Bahar Dönemi yatay geçiş başvuruları için son gün 30 Ocak 2012 

 

İZMİR ÜNİVERSİTESİ

2011-2012 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

ÖNLİSANS PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI KONTENJANLARI

 

MESLEK YÜKSEKOKULU 2 YILLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARI

PROGRAMLAR

Eğitim süresi

Puan türü

1. Sınıf

Yurt İçi Yatay

Geçiş Kontenjanı

2315104

Bilgisayar Programcılığı

2 yıl

YGS-1

2

2315288

Çocuk Gelişimi

2 yıl

YGS-4

3

2315068

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2 yıl

YGS-5

2

 

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İzmir Üniversitesi Önlisans Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 

Başvuru tarihi

Değerlendirme tarihi

Sonuç ilan

tarihi

Kesin kayıt tarihi Yedek kayıt tarihi
Üniversite adı Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş  Başlangıç  Bitiş  Başlangıç Bitiş
İzmir Üniversitesi 15.01.2012 30.01.2012 01.02.2012 02.02.2012 03.02.2012 06.02.2012 08.02.2012 09.02.2012 10.02.2012

 

Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasları

Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında, yıl sistemi uygulayan Yükseköğretim Kurumlarında ders yılı başında; yarıyıl sistemi uygulayan Yükseköğretim Kurumlarında her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan Fakülte ve Yüksekokulların Yönetim Kurullarının kararı ile yapılır.Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfların birinci dönemine geçiş yapılamaz.Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;

a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,

b) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğer olması gereklidir.

c) Son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notunun en az %70 eşdeğeri olması gereklidir.

4.Açık öğretim veya extern öğretimden örgün öğretime geçiş yapılamaz.

5.Başvuruların kontenjandan fazla olması halinde başarı yüzdesine göre sıralama yapılır. En başarılı öğrenciden başlayarak geçişi kabul edilecek öğrenciler belirlenir.

6.Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarına geçiş için öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunda yabancı dile hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (2 yarıyıl) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve 3. maddedeki hususları yerine getirmiş olması şartları aranır.

BAŞVURULARDA ARANAN BELGELER :

1- Başvurular dilekçe ile yapılır. Dilekçede başvurulan program belirtilir.

2- Not belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belge.

3- Yurtdışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı Yükseköğretim Kurumunu tanıtan katalog veya benzeri dökümanın eklenmesi yararlıdır.

4- Kur tanımları (Ders içerikleri) : Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin kur tanımları (ders içeriklerini) gösterir belge.

5- Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge.

6- Birden fazla program için başvuran adayların, her program için ayrı dilekçe yazmaları ve her dilekçeye not belgesi (sadece bir başvuru orijinal, diğerleri fotokopi olabilir) eklemeleri şarttır.

7- Ö.S.Y.S. sınav sonuç belgesinin tasdikli fotokopisi.

8- Her başvuru için Finans Bank İzmir Şubesi 26341516 no'lu hesaba ödenecek 50 TL. başvuru ücreti makbuzu.

9- Müracaatlar, bütün belgeler tamamlanmış olarak en geç 30 Ocak 2012 günü saat 16:30'a kadar,

 

Başvuru ve detaylı bilgi için: İzmir Üniversitesi - Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı

Adres : Gürsel Aksel Bulvarı no:14 35340 Üçkuyular-İZMİR – İzmir Tel : 232- 246 49 49 Faks :232- 224 09 09

Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı - İZMİR ÜNİVERSİTESİ © 2007 - 2015