19 Nisan 2014
tr en
new-hukuk.jpg
HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk eğitimi ve öğretimi, gelenekleri yüzyıllar öncesine dayalı olan çok köklü ve kadim bir eğitim ve öğretim dalıdır. Ancak bilgi çağı da denilen 21.yüzyılda, her geçen gün gelişimini ve etkisini devam ettiren küreselleşme olgusu; uluslar, devletler ve ulusal hukuk anlayışları üzerinde hem büyük bir etki yaratmış hem de hukuk eğitimi ve öğretimi programlarının yeniden gözden geçirilmesini gerektirmiştir. Günümüzdeki hukuk eğitim ve öğretim programlarının öncelikli hedefi ulusal hukukun ve buna ilişkin teori ve uygulamaların karşılaştırmalı ve çözümleyici bir bakış açısıyla öğretilmesini içermek olmasına karşın; ulusal hukukun sürekli etkileşim içinde bulunduğu uluslararası ve ulusüstü hukuk normlarının esaslı olarak incelenmesi de bu bağlamda mutlaka dikkate alınmalıdır. Esasen “nitelikli hukukçular” yetiştirebilmenin eğitim ve öğretim programlarının niteliği bakımından başka bir yolu da mevcut değildir.

Hukuk fakültesi alanında yükseköğrenim yapmak isteyen öğrencilerin İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih etmeleri bakımından pek çok rasyonel gerekçe ortaya konulabilir. Öğretim üyesi kadromuzun nitelik ve nicelik bakımından diğer hukuk fakültelerinin pek çoğuna kıyasla zenginliği, eğitim ve öğretim kalitemiz, alanlarında seçkinleşmiş yerli ve yabancı akademisyenlerle gerçekleştirdiğimiz bilimsel etkinliklerimiz, Baro ve diğer meslek kuruluşlarıyla yaptığımız ortak faaliyetlerimiz, isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimimiz, Adliye ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz “gölge hâkim-savcı” projesi ile öğrencilerimize ilk yıllarından itibaren bir hâkim ve savcı yanında adli faaliyetleri izleyebilme olanağını sağlamamız, “gölge avukat” projesi ile öğrencilerimizi mesleğinde uzmanlaşmış avukatlar yanında mesleki faaliyetleri doğrudan izleyebilme olanağına sahip kılmamız, düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz adalet konulu sinema film gösterimleriyle öğrencilerimize farklı bir hukuk eğitimi de verebilmemiz, büyük ilgi gören ekonomi hukuku ve sağlık hukuku yüksek lisans programlarımız, kütüphane olanaklarımız, ucuz ve güvenli bir şehir olan İzmir’in merkezinde ve ulaşımın ve yurt gibi barınma imkânlarının çok kolay olduğu bir konumdaki yerleşim yerimiz, son derece makul seviyede ve çoklu taksitlendirilmesi mümkün olan öğrenim ücretlerimiz ile burs olanaklarımız bunlardan bazıları olarak ifade edilebilir. İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin, avukat, hâkim, savcı ve noter gibi alışılmış hukuk meslekleri için olduğu kadar, kamu yönetimi veya özel sektör bünyesindeki ulusal veya uluslararası iş sahalarında çalışabilmeleri için de gerekli mesleki donanıma sahip olmalarının altyapısı sağlanmış bulunmaktadır. İletişimin ve ulaşımın inanılmaz boyutlarda hız kazanması üzerinden son yıllarda büyük gelişme gösteren uluslararası ekonomik ilişkiler nedeniyle, Türkiye'de faaliyet gösteren veya göstermek isteyen yabancı kuruluşlar tarafından hukuksal danışmanlık hizmeti talebinde bulunulmaktadır. Hukuk Fakültemizin mezunları, bu alandaki talebi de karşılayabilecek düzeyde mesleki yabancı dil bilgisiyle donatılacaklardır.

  sol-dump
ogrenci-bilgi-sistemi-b
001-ECTS-CATALOGUE
izmir-universitesi-video2
v1-360-b
  DEKVA
izmir-universitesi-logo
Geri Dön

GOOGLE-ADWORD-HUKUK

Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı - İZMİR ÜNİVERSİTESİ © 2007 - 2014