24 Nisan 2014
tr en
Yatay Geçiş Prosedürleri PDF Yazdır e-Posta

İZMİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI için tıklayınız.


 

Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasları

Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan Yükseköğretim Kurumları arasında, yıl sistemi uygulayan Yükseköğretim Kurumlarında ders yılı başında; yarıyıl sistemi uygulayan Yükseköğretim Kurumlarında her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan Fakülte ve Yüksekokulların Yönetim Kurullarının kararı ile yapılır.Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfların birinci dönemine geçiş yapılamaz.Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;

a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,

b) Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğer olması gereklidir.

c) Son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notunun en az %70 eşdeğeri olması gereklidir.

4.Açık öğretim veya extern öğretimden örgün öğretime geçiş yapılamaz.

5.Başvuruların kontenjandan fazla olması halinde başarı yüzdesine göre sıralama yapılır. En başarılı öğrenciden başlayarak geçişi kabul edilecek öğrenciler belirlenir.

6.Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarına geçiş için öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunda yabancı dile hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (2 yarıyıl) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve 3. maddedeki hususları yerine getirmiş olması şartları aranır.

BAŞVURULARDA ARANAN BELGELER :

1- Başvurular dilekçe ile yapılır. Dilekçede başvurulan program belirtilir. YATAY_GE_FORMU_2013.pdf

2- Not belgesi (Transkript) : Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel akademik not ortalamasını gösteren resmi belge.

3- Yurtdışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı Yükseköğretim Kurumunu tanıtan katalog veya benzeri dökümanın eklenmesi yararlıdır.

4- Kur tanımları (Ders içerikleri) : Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan alacağı transkriptlerdeki derslerin kur tanımları (ders içeriklerini) gösterir belge.

5- Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge.

6- Birden fazla program için başvuran adayların, her program için ayrı dilekçe yazmaları ve her dilekçeye not belgesi (sadece bir başvuru orijinal, diğerleri fotokopi olabilir) eklemeleri şarttır.

7- Ö.S.Y.S. sınav sonuç belgesinin tasdikli fotokopisi.

8- Her başvuru için başvuru ücreti makbuzu. (Hesap numarası başvuru formunda belirtilmiştir.)

 

 

Başvuru ve detaylı bilgi için: İzmir Üniversitesi - Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı

Adres : Gürsel Aksel Bulvarı no:14 35340 Üçkuyular-İZMİR – İzmir Tel : 232- 246 49 49 Faks :232- 224 09 09

 
izmir-universitesi-logo
Geri Dön

GOOGLE-ADWORD-YATAY-GECIS

Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı - İZMİR ÜNİVERSİTESİ © 2007 - 2014