Bilgisayar Olimpiyatı 2015’in şampiyonları belli oldu

Bilgisayar Olimpiyatı 2015’in şampiyonları belli oldu

İzmir Üniversitesi ile Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Necdet Doğanata Anısına Bilgisayar Olimpiyatı 2015’in şampiyonlarına madalyaları düzenlenen törenle…

Karikatürler Güldünya şarkıları ile ses buldu

Karikatürler Güldünya şarkıları ile ses buldu

İzmir Üniversitesi tarafından düzenlenen “Çizgi ile Kadınlar” sergisinde Özel Çocuklar Korosu Güldünya şarkıları ile karikatürlere ses verdi. İzmir Üniversitesi Kadın…

Gelecek 10 yılda veri analizi uzmanlarına olan ihtiyaç daha da artacak

Gelecek 10 yılda veri analizi uzmanlarına olan ihtiyaç daha da artacak

İzmir Üniversitesi tarafından ilk kez düzenlenen “Necdet Doğanata anısına Bilgisayar Olimpiyatı 2015”in açılışında konuşan Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Selim Doğanata,…

AVRUPA BAĞLANIN HAFTASI Get Online Week

AVRUPA BAĞLANIN HAFTASI Get Online Week

IZMIR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS GEN0101 PROJESİ 23-29 Mart 2015 (http://www.getonlineweek.eu/) ETKİNLİKLERİ "AVRUPA BAĞLANIN HAFTASI" insanların bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerilerini…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2014 JoomlaWorks Ltd.
 1. DUYURULAR
 2. HABERLER
 3. ETKİNLİKLER
next
prev
 • Ateşlenmiş bir ruhun karşısında direnebilecek dünyada hiç bir silah yoktur. Azim herşeyin önündedir, bütün güçlükleri aşar. Yapamayacağınız hiç bir şeyin olmadığı konusunda kendinize güvenin, inanın.
  Necdet DOĞANATA
 • 1
cache/resized/ecfe92807571ddc828d2138015f14cad.jpg
30 Mar 2015

Çok çocuk değil, eğitilebilecek kadar çocuk için mesaj verilmeli

cache/resized/af1a03f3e60087218b900893d010c8c7.jpg
20 Mar 2015

Doesef Başlıyor, 4. DOESEF 8-11 NİSAN 2015 Tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

cache/resized/4b1977180f06a71a7fda80ec0ff1b689.jpg
20 Mar 2015

Geleceğin Einsteinları, ICYS-Uluslararası Genç Bilim İnsanları Konferansı ile Türkiye'de buluşacak.

cache/resized/7b21f6ab4fc14ad323b9a643ba7c04a9.jpg
17 Mar 2015

14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

cache/resized/7509f2873469b88b278ac9cbbc73f237.jpg
23 Şub 2015

İzmir Üniversitesi öğrencileri İTÜ EMÖS’e katıldı

cache/resized/497878fd8525a6e7e37bec7096ac93d9.jpg
20 Şub 2015

İzmir Üniversitesi Takım Satranç Turnuvası, 28-29 Mart 2015

cache/resized/4d7166d1037a87f752d0fe7df8f3aba0.jpg
20 Şub 2015

Diplomasi ve Bürokrasi Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlikte Hocalı Katliamı tartışılacak

cache/resized/6e1f63f95512563209f78a19698bfdbe.jpg
19 Şub 2015

İzmir Üniversitesi’nden anlamlı destek

cache/resized/6d10769db31ce689b64dcc0ca901fd51.jpg
18 Şub 2015

İzmir Üniversitesi ve Aydın-Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği YGS Deneme Sınavı Soru ve Cevapları

cache/resized/5bb2b851e09be91bd0f4ebc474a385c6.jpg
16 Şub 2015

Avrupa Birliği'nin Geleceği ve Türkiye Paneli

cache/resized/172038a3045666b4dad12d33ace7587d.jpg
16 Şub 2015

26. Ankara Film Festivali Sanat Çınarı Ödülü Prof. Dr. Jale Erzen’e

cache/resized/9c9cd46ce6187472d286a584e4fe9a0d.jpg
04 Şub 2015

Öğrenciler programlama bilgi ve yeteneklerini Bilgisayar Olimpiyatı’nda gösterecek

İzmir Üniversitesi - Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ'NDE AKADEMİK ATANMA VE YÜKSELTİLME İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI VE ADAYDA ARANACAK NİTELİKLER YÖNERGESİ

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Üniversitesi'ne öğretim üyesi veya yardımcısı olarak tam zamanlı veya kısmi statüde görev yapmak üzere ilk kez yapılacak atamalarda; mevcut öğretim üyelerinin/öğretim yardımcılarının sözleşmelerinin yenilenmesinde ve bir üst akademik unvanlı kadroya yükseltmede uygulanacak başvuru koşullarını ve adaylarda aranacak nitelikleri belirlemektir. Bu yönergenin hazırlanmasında Üniversiteler Arası Kurul tarafından 2001 yılında kabul edilen doçentliğe yükseltme için gerekli asgari koşullar esas alınmıştır.

 

Dayanak

Madde 2 - Akademik personelin bir üst unvanlı kadroya yükseltilmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuattaki esaslara göre yapılır. 28.06.2008 tarih ve 26920 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5772 sayılı kanun ile 2547 sayılı Kanun'un 23, 25 ve 26. maddeleri yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler ile üniversitelerin Profesörlük, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik kadrolarına yapılacak atamalarda, söz konusu kadro için kanunda belirtilen asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da gözeterek, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebileceklerini hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemeye uygun olarak İzmir Üniversitesi Senatosu, akademik personelin kadroya atanması ve yükseltilmesinde 2547 sayılı yasada aranan koşullara ek olarak bu yönergenin Değerlendirme başlıklı 4. Maddesinde ve EK-1'de yer alan ilke ve koşulları belirlemiş ve 12/01/2009 tarih ve 04 sayılı Senato kararıyla oy birliğiyle kabul etmiştir.

 

Akademik Atama ve Yükseltme Komisyonu (AAYK)

Madde 3- Akademik atama ve/veya yükseltilme için başvuran adayların durumlarını inceleyip, aday hakkında Rektör'e ve Mütevelli Heyeti'ne sunulacak değerlendirme raporunu hazırlayacak bir "Akademik Atama ve Yükseltme Komisyonu" (AAYK) kurulur. AAYK, üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Üniversite Senatosu tarafından belirlenecek üç profesörden oluşur.

 

Değerlendirme

Madde 4- Doçentlik atamalarında alanlarda en az Üniversiteler Arası Kurul'un doçentlik başvuruları için 2001 yılında uygulamaya koyduğu koşulların sağlanması zorunludur. Atama ve/veya yükseltilme için başvuran adayların atanması/yükseltilmesi için aşağıdaki ölçütlerin sağlanması gerekir:

 

 1. Üniversitemizdeki tüm fakültelerde Tablo-1'deki puanlandırma esas alınmak üzere,
  1. Profesörlük ilk ataması için başvuran adayın 300 puan;
  2. Doçentlik ilk ataması için başvuran adayın 150 puan;
  3. Yardımcı doçentlik ilk ataması için başvuran adayın 75 puan;

toplaması gerekir.

 

 1. Tablo-1'deki puanlandırma esas alınmak üzere,
  1. Profesörlük ataması için başvuran adayın son üç yılda Tablo - 1'deki A,B,C,D,E grubu akademik etkinliklerinden en az 50 puan;
  2. Doçentlik ataması için başvuran adayın son üç yılda Tablo - 1'deki A,B,C,D,E grubu akademik etkinliklerinden en az 30 puan;
  3. Yardımcı doçentlik ilk ataması için başvuran adayın, en az 10 puanı Tablo - 1'deki A,B,C,D,E grubu akademik etkinliklerinden olmak üzere, son iki yıl içinde en az 20 puan;

toplaması gerekir.

 

 1. Profesörlük, Doçentlik veya Yardımcı doçentlik sözleşmelerinin yenilenmesinde son üç yılda Tablo - 1'de yer alan akademik ve idari etkinliklerinden en az 50 puan toplanması gerekir. Rektör ve Rektör yardımcılarında bu koşul aranmaz. 
 2. Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak üzere başvuracak adayların başvuru dosyalarına ekledikleri yayın listelerindeki bütün yayınların başvuru sırasında basılmış olması veya elektronik ortamda basılmış görülen makaleler için DOI numarasının alınmış olması gerekir. Söz konusu eserlerde yayımlanmış olması koşulu aranmakta, yayına kabul yazıları kabul edilmemektedir.
 3. Bu ölçütlere ilaveten her temel alan için fakültelere göre belirlenen ve EK-1'de verilen koşullar sağlanmalıdır.

Atama ve Yükseltme

Madde 5- İzmir Üniversitesi kadrosuna ilk kez atanacak öğretim üyeleri ile İzmir Üniversitesi'nde görevli olup yükselmek isteyen öğretim elemanının başvurusu, AAYK tarafından incelenir. AAYK'nın düzenleyeceği rapor Rektör'e ve Mütevelli Heyeti'ne sunulur. Atanması uygun bulunan aday için 2547 sayılı kanun ve ilgili mevzuata göre yapılması gereken işlemler tamamlanarak aday ile sözleşme yapılır. Öğretim görevlileri, okutmanlar, öğretim yardımcıları, "Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Kadrolara Atama İçin Başvuru Kriterleri"nde belirtilen koşulları yerine getirmek suretiyle ilgili Dekanın/Müdürün teklifi ve Rektörün oluru üzerine Mütevelli Heyet onayı ile atanırlar. Bu öğretim elemanlarından yardımcı doçentliğe yükselmek üzere başvuruda bulunanların, yukarıda belirtilen şekilde yükseltmeleri yapılır.

 

Sözleşmenin Yenilenmesi

Madde 6- Öğretim elemanları/öğretim üyeleri tarafından, her yıl Haziran ayı sonuna kadar yıllık faaliyet raporu bağlı bulundukları bölüm başkanlığına/yüksekokul müdürlüğüne verilir. İlgili bölüm başkanları kendi görüşlerini ekleyerek faaliyet raporlarını dekana iletir. Öğretim elemanının o yıl içinde yaptığı çalışmalar, ilgili dekan/yüksekokul müdürü tarafından değerlendirilerek kendi görüşleri ile birlikte Rektör'e iletilir. Öğretim elemanının sözleşmesinin yenilenerek yeniden atanmasının söz konusu olması halinde, durumu AAYK tarafından değerlendirilerek incelenir. Bu değerlendirmede EK-1'de belirtilen kıstaslara göre yeniden atamalar için öngörülen koşulları sağlamış olmalarına dikkat edilir. AAYK'nın düzenleyeceği rapor Rektöre sunulur. Rektör'ün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti'nin aldığı kararla öğretim üyesinin sözleşmesi yenilenir. Öğretim görevlileri, okutmanlar, öğretim Yardımcıları'nın sözleşmeleri de yıllık faaliyetleri değerlendirilerek ilgili dekanın/müdürün teklifi ve Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti'nin onayı ile yenilenebilir.

 

Diğer Hükümler

Madde 7- Bu yönergede hakkında açık hüküm bulunmayan durumlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuatın getirdiği düzenlemeler uygulanır. Akademik bakımdan atama/yükseltmesine karar verilen öğretim üyeleri/öğretim elemanları ile sözleşme yapılması/sözleşmelerinin yenilenmesinde Mütevelli Heyeti'nin yetkisine ilişkin hükümler saklıdır.

 

Yürütme

Madde 8- Bu yönergeyi İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

Yürürlük

Madde 9- Bu yönerge İzmir Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

I. Kısaltmalar:

• SCI-Expanded: Science Citation Index-Expanded

• SSCI: Social Sciences Citation Index

• AHCI: Art and Humanities Index

• IM: Index Meducus

• DI: Dental Index

• EI: Engineering Index

• CMCI: CompuMath Citation Index

• COMPENDEX : COMPuterized Engineering

• INSPEC : Indexing and abstracting tool for topics in physcis, electrical engineering, electronics,communications , control engineering , computers and computing, and informatiom technology

 

II. Tanımlar:

Ulusal hakemli dergi: Editörü ve en az beş değişik üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar grubu olan, bilimsel/sanatsal özgün araştırma makaleleri yayımlayan, yılda en az iki kez yayımlanan ve son beş yılda düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılmış, üniversite kütüphanelerinde erişilebilir olan dergi.

 

Ulusal hakemli dergi: (Hukuk bilim alanı için) Editörü ve en az beş değişik üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar kurulu olan, bilimsel özgün araştırma makalelerini en az bir hakemin olumlu görüşünü alarak yayımlayan, en az yıllık periyotlarla yayımlanan, üniversite kütüphanelerinden erişilebilir olan dergidir.

 

Başlıca yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır:

a) Tek yazarlı makale,

b) Danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale.

 

 

ALANINIZLA İLGİLİ TABLO VE EKLERE AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ:

 

Tablo - 1 İzmir Üniversitesi'nde Akademik Atanma ve Yükseltilme için Yapılan Başvurularda Değerlendirilecek Akademik Etkinlikler ve Puanlama İlkeleri

 

Tablo - 2 Hukuk Temel Alanı için Uluslararası ve Ulusal Yayın ve Atıf Puanları

 

Tablo - 3 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı için Akademik Etkinlik Puanları

 

Tablo - 4A Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı için Uluslararası Yayın ve Atıf Puanları

 

Tablo - 4B Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı için Ulusal Yayın ve Atıf Puanları

 

I. EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANINDA AKADEMİK ATANMA VE YÜKSELTİLME İÇİN SAĞLANMASI GEREKEN EK KOŞULLAR

 

II. FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANINDA AKADEMİK ATANMA VE YÜKSELTİLME İÇİN SAĞLANMASI GEREKEN EK KOŞULLAR

 

III. FİLOLOJİ TEMEL ALANINDA AKADEMİK ATANMA VE YÜKSELTİLME İÇİN SAĞLANMASI GEREKEN EK KOŞULLAR

 

IV. HUKUK TEMEL ALANINDA AKADEMİK ATANMA VE YÜKSELTİLME İÇİN SAĞLANMASI GEREKEN EK KOŞULLAR

 

V. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TEMEL ALANINDA AKADEMİK ATANMA VE YÜKSELTİLME İÇİN SAĞLANMASI GEREKEN EK KOŞULLAR

 

VI. MÜHENDİSLİK TEMEL ALANINDA AKADEMİK ATANMA VE YÜKSELTİLME İÇİN SAĞLANMASI GEREKEN EK KOŞULLAR

 

VII. SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANINDA AKADEMİK ATANMA VE YÜKSELTİLME İÇİN SAĞLANMASI GEREKEN EK KOŞULLAR

 

VIII. SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANINDA AKADEMİK ATANMA VE YÜKSELTİLME İÇİN SAĞLANMASI GEREKEN EK KOŞULLAR

 

  

 

 

           
 İzmir Üniversitesi Hastanesi  İzmirsem  İztam  Doesef  İzmir  Study in İzmir
           
               
izmir universitesi
İZMİR ÜNİVERSİTESİ - Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı
: 0 232 246 49 49
: 0 232 224 09 09
Kuzey Yerleşkesi:Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular / İZMİR / TÜRKİYE
Güney (Güzelyalı) Yerleşkesi:18 Sokak No.12 35290 Güzelyalı / İZMİR / TÜRKİYE
: bilgi@izmir.edu.tr
 
Facebook İzmir Üniversitesi
Twitter İzmir Üniversitesi
ECTS-Label-DS-2014 Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı